Trafik på Södra Larmgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Korsgatan – Västra Hamngatan1998400MC40
1989100MC
Västra HamngatanMagasinsgatan19981 600FC170
19891 100FC
MagasinsgatanKaserntorget19944 000FC340
19936 000FC630
19895 000FC