Trafik på Kaserntorget

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
KungsgatanSödra Larmgatan19975 4002304190200390503039
19947 600690
19937 300630
19918 600780
19898 900800
19758 200