Trafik på Vintergatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
StenbocksgatanCronackersgatan20192 60012051301002628
20151 300705401002730
20111 900200