Trafik på Valebergsvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Södra Särövägen – Nordreviksvägen20171 500302601003436
20091 200150
20051 300160
20011 200160
19971 100130