Trafik på Topasgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Näsetvägen – -20176 50032053403302729
20138 200780
20096 000630
20056 0001803290300590503138