Trafik på Teatergatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
ParkgatanStorgatan2014900FC809701826
2010800FC70
2006900FC70
2002900FC120
1998900FC80
19831 200FC
StorgatanVasagatan2018400FC409501721
2014500FC5010401725
2010600FC50
2006800FC80
20021 000FC100
1998900FC90
19941 000FC90
19831 000FC
VasagatanKristinelundsgatan20181 200FC10091202021
2014900FC606701725
20101 100FC100
20061 100FC90502535
20021 200FC90502329
19981 400FC130
19942 000FC170
19833 500FC
KristinelundsgatanEngelbrektsgatan20101 100FC90
20061 400FC140
20021 800FC160
19981 500FC130
19941 800FC150
19832 400FC