Trafik på Töpelsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Delsjövägen – Alfred Gärdes Väg20162 40013051201203234
20122 500260
20082 700260
20043 500360
20003 100320
19793 200
19753 400