Trafik på Swedenborgsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Motorgatan – Deltavägen20204 20030072102803037
20156 30026043803903037
20115 400610
20075 800890
20035 100560
19995 600640