Trafik på Svankällevägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
von Seths Gata – Lilla Tolsereds Väg1988700100
Lilla Tolsereds Väg – Stora Mysternavägen1995500
198850070
Stora Mysternavägen – Svankälleliden1995400154104050504356
Svankälleliden – Hallerödsvägen2002105101020504049
198910030