Trafik på Sunnerviksgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Långströmsgatan – Norrviksgatan1995800152504090503442
19851 100125
19841 200