Trafik på Solliden

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Askims Stationsväg – Ögärdesvägen2013202040302329
200930040
200530030
200140050
199740050
199630050