Trafik på Skutehagsvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Flyghamnsvägen – Fockvägen20101 500220
Fockvägen – Vändplats2010900150