Trafik på Sankt Olofsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
ToredalsgatanLandamäresgatan20191 1001501470602729
20151 10090890802932
2011900100
2003900100
199990090
199580090
199180070
198980090
19881 000110
LandamäresgatanBjörlandavägen19981 000100105050100504050
19971 0009095050100
19939002025050100504555
Toredalsgatan – Mossbanken199970080
1997600102304070503746