Trafik på Sandlyckevägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Smithska Vägen – Östra Breviksvägen20171 20060550902931
20141 20050450902836
20091 300130
20051 2004035080130502736
20011 000140
19978002535050100303339
1995600152305080303139