Trafik på Sahlgrensgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Västra HamngatanMagasinsgatan19984 300MC450
19894 000MC
19854 100MC300
19753 000MC
MagasinsgatanHvitfeldtsplatsen20181 500705901302427
20083 500340
199810 600900
19948 100700
19937 400650
19917 300630
19897 100600
19856 800200150350
19752 700