Trafik på Sävenäsleden

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Munkebäcksmotetvon Utfallsgatan201620 7002 030109501 2904547
201216 5008707801 650
200815 9001 550
200617 2001 580
200415 6001 34097705801 350504349
20008 80098011440330770504757
19968 700900
19947 500810
19925 300500