Trafik på Ryttarstigen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Golfbanevägen – Grinnekärrsvägen2013631020303138
200930030
200540050
200140050
199240041203050503441
199030031103040