Trafik på Rymdtorget

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Bergsjövägen – Saturnusgatan20142 70016061501301726