Trafik på Ruskvädersgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
OvädersgatanÅskvädersgatan19941 200130
19841 300
ÅskvädersgatanVädermotet19941 90070120190
19831 600