Trafik på Riksdalersgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Rubelgatan – Sikelgatan201760010240502628
2013800658404080502431
200940040
200560050
200150040
199760070
1984600