Trafik på Regementsvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
KortedalavägenLilla Regementsvägen20167 50031043403103334
20125 30034073502003439
20085 300580
20065 200520
20045 200520
20021 500150
LuftvärnsgatanKvibergsvägen20168 30046063404103739
20125 50028052303303645
20085 900680
20065 700570
20045 8002604300270570504249