Trafik på Raffinaderivägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Torslandavägen – -20101 100100914030170505160
20008006088020100505260