Trafik på Prytzgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Olof SkötkonungsgatanSkårsgatan201240040
200840060
200450050
200220030
200040040
199940050
199850050
199140041402060502134