Trafik på Prilyckegatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Nortagenevägen – -20192 200904901802728
20152 6001204901902829
20112 400280
20072 500300
19852 100
19832 400250