Trafik på Postgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
SmedjegatanPackhusplatsen201870060850301922
20141 200130
199870070
19891 200FC140