Trafik på Partillevägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Fräntorpsgatan – Kommungränsen20169 80053053205305558
20128 80046053206109305766
20088 9003706401 010
20049 200340640980
200010 0001 050
19968 700340630970
19909 500980
19869 500970
19837 800
19797 500
19757 000