Trafik på Ovädersgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
YrvädersgatanRuskvädersgatan19941 700220
19854 000600125725
19843 800
RuskvädersgatanÅskvädersgatan1994900120