Trafik på Oslogatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
DysiksgatanLondongatan201980040640602426
20151 100303301002628
20101 100130
20031 2004035080130502837
19991 100140
19951 200130
19908001524060100