Trafik på Olofstorpsvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
GråbovägenLerumsvägen2016800901140504145
20121 100130
20081 000100
200480080
200070080
199670090
199060090
198660060