Trafik på Norra Sjöfarten

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Kanaltorgsgatan – Södra Sjöfarten201310 40076073705709402329