Trafik på Norra Breviksvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Bua Västergårdsvägen – Bua Västergårdsvägen20161 20040470903033