Trafik på Nitaregatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Stensprängaregatan – Ekehöjdsgatan199140031302050503239
198730040
1983100