Trafik på Lilla Risåsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
LandsvägsgatanDjupedalsgatan2016400FC104401922