Trafik på Lilla Drottninggatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Östra LarmgatanStora Nygatan19982 900MC270
19892 000MC220