Trafik på Lilla Badhusgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Stora BadhusgatanSkeppsbron19981 800MC150
19851 300MC175