Trafik på Landsvägsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Haga Östergata – Haga Nygata2010700FC90
2005600FC70
2002500FC70
19941 100FC130
19852 000200