Trafik på Landamäresgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
ToredalsgatanSankt Olofsgatan198930040
198840090
198640040