Trafik på Långebergsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Frögatan – -19905 300690
19895 600650
19875 600780
19855 600250450700
19844 300
19834 800
197912 500
- – Stora Åvägen199014 1001 700
198410 000
19839 500
19794 400