Trafik på Långängen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Gamla TuvevägenGustaf Dalénsgatan202060030560101821
20033 100420
19993 500430
19842 300
Gustaf DalénsgatanFjärdingsgatan20112 600230
20032 600260
19992 400220
19952 700210
19843 000
19795 000
19755 100