Trafik på Kyrkogatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Östra HamngatanÖstra Larmgatan2011800MC70
19891 400MC160
Östra HamngatanVästra Hamngatan19931 300MC150
19921 100MC90
19891 000MC110