Trafik på Kyrkåsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Sanatoriegatan – Stenströmsgatan19961 200120
19751 200
Stenströmsgatan – Vändplats201660030470102527
2012800100
200870090
2004800110
20001 100130
1975800