Trafik på Krokelyckan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Grimmeredsvägen – Uppegårdsvägen199230052202040503239