Trafik på Kniparedsvägen

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Gråbovägen – Stenbrottsvägen199570080
199270090
1987800