Trafik på Klintåsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Blankversgatan – Glisterbackegatan199221101020502943
199132101020502235