Trafik på Karl Staaffsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
HällskriftsgatanSlättadammsgatan2004105101020502838
2003105101020503138
1984200
SlättadammsgatanToleredsgatan2008300103201030303242
2005400102402060303242
2004300103201030303445
2003300103302050503545
1984600