Trafik på Karl Gustavsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
ParkgatanStorgatan2018< 100MC102226
2010200MC10
20061 1008030110
19981 700MC180
19831 900MC
StorgatanVasagatan2018800MC8010802124
2014700MC70
20101 400MC160
2006800MC100
20021 600MC160
19981 500MC140
19941 700MC200
19831 200MC
VasagatanEngelbrektsgatan2018500MC103601822
2014500MC60
2010500MC50
2006700MC70
2002800MC80
1998800MC120
19831 600MC
EngelbrektsgatanFöreningsgatan20182 60013051001402527
20143 00014051201502531
20103 200300
20063 400310
20024 000350
19984 200360
19944 200340
19834 300