Trafik på Järnbrottsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
EkehöjdsgatanTolvskillingsgatan199642101020502032
199120030
1983300