Trafik på Ingeborgsgatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Sankt PauligatanDanska Vägen20164 40035082502203233
20123 800410
20084 300490
20044 400480
20004 400520
19964 800490
19915 700510
19905 100420
19844 400
19795 000
19755 800