Trafik på Inägogatan

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Byalagsgatan – Eketrägatan2016400301020202227
2015400401320202226