Trafik på Hults Sörgårdsväg

DelsträckaÅrÅMVD (bilar/dygn)MAXTIM EM (bilar/timme)HASTIGHET
TotaltTung%Mot centrumFrån centrumSummaSkyltadMedian85-percentil
Askims Jordhyttebacke – Säröleden201760040740303133
20136006010403070503340
200960060
200570080
200160070
1997600303060